Ona

24 teksty – auto­rem jest Ona.

Im człowiek dłużej myśli, tym co­raz gor­sze so­bie rzeczy uświadamia... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 lutego 2014, 22:37

Cza­sem wy­daje mi się, że jes­tem psycho­patką która wie­cznie szu­ka dziury w całym. Później uświada­miam so­bie, że to ja jes­tem dziurą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 stycznia 2013, 08:06

To niesa­mowi­te jak dob­ra książka na mnie wpływa pot­ra­fię nie jeść, nie spać i myśleć tyl­ko o niej.. Zu­pełnie jak w mo­men­cie za­kocha­nia :) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 grudnia 2012, 15:31

Czy emoc­je mogą być martwe? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 października 2012, 20:41

Is­tnieją ta­kie fil­my, które oglądałeś "ze sto ra­zy" a one na­dal wzbudzają w To­bie żywe emoc­je. Po­dob­nie jest z ludźmi.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 października 2012, 21:18

To za­baw­ne. Mówisz, że mnie kochasz a przy pier­wszej lep­szej okaz­ji od­pychasz mnie od siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 lipca 2012, 13:21

Kładę się z myśla­mi: "Co mnie spot­ka jut­ro?" i "Co mogłoby mnie spot­kać dzisiaj?". 

myśl
zebrała 20 fiszek • 20 grudnia 2010, 14:32

Dlacze­go na­zywasz mnie swoją przy­jaciółką w myślach mając noc spędzoną ze mną? 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 listopada 2010, 19:59

I cóż jest gor­sze. Żyć w "tok­sycznej" miłości czy żyć bez niej? 

myśl
zebrała 51 fiszek • 9 listopada 2010, 21:40

Za­kocha­nie to ta­kie głupie uczu­cie które nie poz­wa­la nam spać po nocach. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 listopada 2010, 16:03

Ona

Każdy człowiek umie ocenić innych, ale czy potrafi siebie?

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ona

Użytkownicy
N O P
Kalendarz
Aktywność